Julie Asmussen er layouter og illustrator og medstifter af magasinudviklingsbureauet Sekundant, der varetager magasinudviklingsopgaver for danske organisationsblade. Herudover er Julie fast art director på Fagbladet 3F.

Ved siden af sin faglige praksis underviser Julie på Layoutkursus.dk og Typografikursus.dk.

Medlem af Danske grafikereVisuelt Forum og Tegnerne.